Земљорадничк задруга БЛАЧКА основана је 21.12.2015. године на Оснивачкој скупштини у Блацу. ЗЗ. Блачка је удружење грађана са оснивачким улозима.

Основни циљ Земљорадниче задруге је развој задругарства, што је и један од приоритета како на локалном, тако и на државном нивоу а све у интересу становништва Блаца.

Делатност Задруге је усмерена ради давања што ширих могућности становништву Блаца да учествује у делатностима Задруге чији је дијапазон изузетно широк, који се састоји од гајења воћа. поврћа, индустријских биљака преко узгоја стоке, услужних делатности, посредовања, трговине а све у општем интересу и у циљу доприноса општине Блаце.

ЗЗ БЛАЧКА Блаце

ЗЗ БЛАЧКА Блаце
Ул. Косанчић Ивна бб

E-mail: zadrugablacka@gmail.com

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

+381 64 1493610

ПИБ: 109459202
Матични бр: 21183679

Рачуни:

UniCredit Bank
dinarski - 170-0030026786001-56
devizni - RS35170003002678600253