Земљорадничка задруга Блачка тренутно има 10 задругара који чине оснивачку скупштину Земљорадничке задруге са висином новчаног улога у износу од 2.000,00 динара.

Земљорадничка задруга Блачка има управни и надзорни одбор. Управни одбор задруге чини 7 чланова са председником управног одбора. Надзорни одбор чине 3 члана са председником надзорног одбора.

ЗЗ БЛАЧКА Блаце

Ул. Косанчић Ивaна бб

E-mail: info@zzblackablace.rs

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

+381 64 319 38 92
+381 64 595 77 13
+381 63 479 401

ПИБ: 109459202
Матични бр: 21183679

UniCredit Bank
dinarski - 170-0030026786001-56
​devizni - RS35170003002678600253