Земљорадничка задруга Блачка тренутно има 10 задругара који чине оснивачку скупштину Земљорадничке задруге са висином новчаног улога у износу од 2.000,00 динара.

Земљорадничка задруга Блачка има управни и надзорни одбор. Управни одбор задруге чини 7 чланова са председником управног одбора. Надзорни одбор чине 3 члана са председником надзорног одбора.

ЗЗ БЛАЧКА Блаце

ЗЗ БЛАЧКА Блаце
Ул. Косанчић Ивна бб

E-mail: zadrugablacka@gmail.com

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

+381 64 1493610

ПИБ: 109459202
Матични бр: 21183679

Рачуни:

UniCredit Bank
dinarski - 170-0030026786001-56
devizni - RS35170003002678600253